January 13, 2012

Tools

Voor Werklandschap EET worden vijf ontwerpers uitgenodigd om samen met lokale partijen 'tools' te ontwikkelen waarmee we de smaak van Rotsoord kunnen proeven.

A tool is a device that can be used to produce an item or achieve a task, but that is not consumed in the process. Informally the word is also used to describe a procedure or process with a specific purpose. Tools that are used in particular fields or activities may have different designations such as Instrument, Utensil, Implement, Machine, or Apparatus. Marshall McLuhan famously said "We shape our tools. And then our tools shape us." McLuhan was referring to the fact that our social practices co-evolve with our use of new tools and the refinements we make to existing tools.

De letterlijke vertaling van 'tool' is gereedschap. De betekenis van gereedschap is echter minder veelomvattend. Het wordt niet toegepast als het betrekking heeft op processen of strategiën. Voor het werklandschap EET wordt de brede betekenis van 'tool' ingezet.

Een gereedschap is een hulpmiddel om de bewerkingen uit te kunnen voeren die een mens (of dier) met zijn lichaam zelf niet of moeilijk kan uitvoeren. Andere termen die gebruikt worden voor bepaalde typen gereedschap zijn gerei (meervoud van zachter gereedschap) en instrument (over het algemeen een meer geavanceerd of erg specialistisch stuk gereedschap). Voor groter en zwaarder gereedschap wordt meestal de term werktuig gebruikt.
Een werktuig is een stuk gereedschap. Het kan om een eenvoudig stuk handgereedschap gaan, maar ook om een ingewikkelde machine: een apparaat of een toestel. Werktuigen dienen om arbeid eenvoudiger en lichter te maken.

De mobiele buitenbrouwerij die Henriëtte Waal ontwikkelde voor Eetbaar Landschap. Het is een goed voorbeeld van een 'tool' waarmee je het landschap drink- en proefbaar kunt maken. (foto: Ralph Kämena)

Ester van de Wiel, Utrecht Manifest, Werklandschap EET

more from similar articles: